REGLEMENT 2017

DEELNEMERS

Reglement Trekkertrek Zuid Beijerland 2017

Onder dit reglement treft u het reglement aan voor auto 4-wheel drive

Trekkertrek 2017 Vrijdag 26 mei 2017 & Zaterdag 27 mei 2017

1. De deelnemer:

1.1. die dit reglement niet naleeft kan uitgesloten worden van deelneming of gediskwalificeerd worden,

1.2. moet in bezit zijn van een geldig B rijbewijs mits behaald voor 1 juli 2015 en anders in bezit zijn van een T rijbewijs,

1.3. mag tijdens de wedstrijd niet onder invloed van alcoholische drank of andere stimulerende middelen zijn,

1.4. moet ten alle tijden zijn of haar voertuig op veilige wijze besturen,

1.5. die niet hoeft te trekken of hiervoor niet opgesteld staat mag zich niet binnen de publieksafzetting begeven,

1.6. moet het startnummer duidelijk zichtbaar op de tractor bevestigen,

1.7. die de sleepwagen over de verste afstand verplaatst is winnaar (bij meer full-pulls volgt een finale trek),

1.8. vrijwaart de organisatie van alle schade en aansprakelijkheid die het gevolg zijn van deelname,

1.9. is zelf aansprakelijk voor eventuele verontreiniging (olie, brandstof) op en bij het wedstrijdterrein; deze moet dan door de deelnemer zelf opgeruimd worden. Bij lekkend voertuig moet gebruik gemaakt worden van lekbak, stuk plastic of zeiltje,

1.10. die te laat aan de start verschijnt mag geen trekpoging meer doen in de betreffende klasse,

1.11. mag slechts eenmaal deelnemen, uitgezonderd Duo-trek en Sportklasse.

2. De tractor:

2.1. mag niet voorzien zijn van dubbellucht of banden met stalen kammen, kettingen of iets dergelijks,

2.2. wordt gewogen met chauffeur ,

2.3. mag ballastgewichten hebben mits:

2.3.1. deze vast en niet verplaatsbaar tijdens de trek op een veilige manier aan de tractor bevestigd zijn,

2.3.2. deze niet meer dan 10 cm achter de achterwielen uitsteken,

2.3.3. deze niet hoger dan de achterspatborden bevestigd zijn,

2.3.4. er een ruimte van minimaal 30 cm hoog en 15 cm breed recht boven de trekhaak vrij is,

2.4. mag niet voorzien zijn van (injectie of toevoeging van) andere brandstof dan diesel die voldoet aan de zogenaamde EN 590 norm,

2.5. moet een degelijke veiligheidsbeugel of veiligheidscabine hebben,

2.6. moet WA+ verzekerd zijn, de deelnemer moet dit kunnen aantonen aan de organisatie,

2.7. mag slechts eenmaal deelnemen, uitgezonderd de Duo-trek, Girlpower en Sportklasse,

2.8. mag het terrein niet onnodig beschadigen en op het terrein niet te hard rijden (max. 5 km/uur),

2.9. moet een steigerbegrenzer hebben met sleepvoetjes, de hefinrichting mag hiervoor gebruikt worden als deze degelijk geblokkeerd is, de snelkoppelingen degelijk vergrendeld zijn en de sleepvoetjes niet kun- nen kantelen (5.5ton klassen en zwaarder zijn vrijgesteld),

2.10. mag geen verbinding tussen de hefarmen of steigerbegrenzer hebben die een gevaar of belemmering is voor het aanpikken,

2.11. moet een degelijke trekhaak hebben die:

2.11.1. een inpikoog heeft van minimaal 75 mm,

2.11.2. een aankoppelhoogte heeft die niet hoger is als gesteld voor betreffende klasse,

2.11.3. geen topstang verbinding heeft met een punt boven het hart van de achteras,

2.11.4. in alle richtingen spelingvrij is gemonteerd,

2.11.5. minimaal 45 cm en maximaal 117 cm vanaf hart achterwiel aangehaakt wordt,

2.11.6. indien er sprake is van voorasvering, in de laagste stand van de voorasvering gemeten wordt,

2.11.7. indien gebruik wordt gemaakt van een zelf meegebracht oog, topschalm of zwaaihaak, gemeten wordt aan de vaste trekhaak en niet aan het oog, de topschalm of de zwaaihaak.

2.12. moet aan de voorkant een aanhaakpunt hebben i.v.m. wegslepen,

2.13. die een turbo heeft met uitlaat zonder geluiddemper moet een uitlaat hebben voorzien van een kruis,

2.14. dient voorzien te zijn van werkende remmen,

2.15. mag tijdens het rijden maar voorzien zijn van één persoon,

2.16. deelnemend in de landbouwklasse moet er een goed werkende aftakaskoppeling zijn. Deze moet soepel aan te koppelen zijn. Controle bij meer dan 110 pk op 1000 toeren aftakas. Tractoren met ander aftakaspro el dan 1 3/8” x 6 splines kunnen mogelijk niet overal gemeten worden en kunnen daarom mo- gelijk gediskwaliceerd worden,

2.17 het motorvermogen mag niet meer dan 30% van de cataloguswaarde zijn,

3. De trekpoging:

3.1. is voor de eerste tractor in iedere klasse die geen algehele proeftrek heeft een proeftrek. Als de afstel- ling van de sleepwagen dan wijzigt, heeft de eerstvolgende tractor een proeftrek en dient de voorgaande tractor opnieuw een trekpoging te maken,

3.2. mag niet verreden worden met bijrijder(s) op de tractor,

3.3. moet met een strakgetrokken aankoppeling beginnen, rukken is niet toegestaan, ook niet tijdens de trekpoging,

3.4. mag pas gestart worden als de begin- en eindvlagger de groene vlag geven,

3.5. mag niet onderbroken worden door mechanisch te schakelen,

3.6. mag niet gedaan worden met gebruik van hefmechanismen (bedoeld voor vering) aan de assen,

3.7. wordt altijd gediskwalificeerd wanneer de tractor tijdens de trekpoging:

3.7.1. buiten de wedstrijdbaan komt (= aanraken of overschrijden van de krijtlijnen),

3.7.2. onderdelen verliest, tenzij dit gevolg is van duidelijk merkbare materiaalbreuk in de aandrijflijn of turbo,

3.7.3. overmatig vloeistof verliest (= constante stroom vloeistof op de baan), tenzij dit gevolg is van duidelijk merkbare materiaalbreuk in de aandrijflijn,

3.7.4. niet stopt na het geven van de rode vlag (afvlaggen),

3.8. mag eenmaal overgedaan worden en dan vervalt het resultaat van de eerste trekpoging als:

3.8.1. het gas dicht gedaan wordt vóórdat de sleepwagen 30 meter heeft afgelegd ,dan wordt de baan niet opnieuw bewerkt. (Als er dan gestopt is vanwege materiaalbreuk mag de trekpoging na de laatste tractor in de klasse over gedaan worden). In een finale mag de trekpoging ook opnieuw gedaan worden als het gas dicht gedaan wordt vóórdat de sleepwagen 30 meter heeft afgelegd,

3.9. de 4 wiel aandrijving pas van af 7.5 ton,


Reglement Trekker-Trek Zuid-Beijerland 2017 4-Wheel Drive

1. De deelnemer

1.1moet een geldig autorijbewijs hebben

1.2 mag tijdens de wedstrijd niet onder invloed van alcoholische drank zijn

1.3 die niet hoeft te trekken of hiervoor niet opgesteld staat, mag zich niet binnen de baanafzetting begeven

1.4 startnummer moet aan beide zijden duidelijk zichtbaar zijn

1.5 vrijwaart de organisatie van alle schade en aansprakelijkheid, die het gevolge zijn van wedstrijd deelname

1.6 is zelf aansprakelijk voor eventuele verontreinigingen (olie, brandstof) op en bij het wedstrijdterrein, moeten door de deelnemer zelf opgeruimd worden

1.7 die te laat aan de start verschijnt, mag geen trekpoging meer doen in de betreffende klasse

1.8 op het terrein moet op een verantwoordelijk manier en niet harder dan 5 km per uur gereden worden

1.9 die dit reglement niet naleeft, kan uitgesloten worden van deelneming of gediskwalificeerd worden

1.10 mag 1 keer deelnemen aan de wedstrijd

2. De trekpoging

2.1 moet met een strakgetrokken aankoppeling beginnen, rukken is niet toegestaan

2.2. mag pas gestart worden als de groene vlag gegeven is

2.3 die binnen 10 meter gestopt wordt, mag 1 keer over gedaan worden, dan wordt er niets aan de baan gedaan

2.4 moet gestopt worden als er afgevlagd wordt, doorrijden heeft diskwalificatie tot gevolg

2.5 wordt afgevlagd wanneer auto buiten de wedstrijdbaan komt

3. De auto

3.1 moet een standaard fabrieksauto zijn (dus niet opgevoerd)

3.2 moet W A verzekerd zijn

3.3. mag een maximaal gewicht hebben van 3500 kg

3.4 mag alleen aangekoppeld worden aan de standaard trekhaak (dus geen boventrekhaak!)

3.5 mag 1 keer deelnemen aan de wedstrijd